Forex

Čo je to Forex?

Forex je skratka pre Foreign Exchange. Je to medzinárodný obchodný systém na výmenu základných a vedľajších menových párov. Ide teda o devízový trh, ktorého stredné kurzy sa považujú za oficiálne svetové kurzy.

Forex nemá vlastnú burzu, avšak čo sa každodenných objemov týka, ide jednoznačne o najväčší finančný trh sveta vôbec. Špecifickou vlastnosťou Forexu je, že sa na ňom obchoduje neustále, tak, ako sa Zem otáča a prebiehajú obchodné seansy na jednotlivých miestnych trhoch. Z dôvodu aby sme mohli obchodovať neustále a mali tak možnosť okamžitej (neoneskorenej) reakcie na momentálnu situáciu, zakladajú veľké spoločnosti svoje pobočky po celom svete. Hlavnými finančnými centrami sú predovšetkým Londýn, New York a Tokio.

Forex funguje ako medzibankový elektronický systém, kde účastníci trhu (banky, poisťovne, fondy atď.) menia aktíva v rôznych menách a deriváty na aktíva v iných menách. Ide o najlikvidnejší trh na svete. Pri investovaní na tomto trhu ide o kúpu jednej meny a predaj inej meny. Forex je globálnym 24 hodinovým trhom.

Motiváciou k obchodovaniu cudzích mien býva špekulácia, zaistenie alebo plnenie záväzkov z medzinárodných obchodných transakcií. Pre špekulatívne obchodovanie na Forexe na používa fundamentálna analýza a tiež technická analýza.

Mechanizmus obchodovania je podobný ako napríklad pri akciách, teda za pomoci čakajúcich obchodníkov v roli tvorcov trhu, sa zverejnenými kotáciami na ponukovej alebo dopytovej strane, prípadne na oboch. Pretože Forex nemá žiadnu centrálnu burzovnú knihu, musia obe strany po dohodnutí podmienok svoju transakciu na skutočné zobchodovanie ešte potvrdiť.

Ceny mien na Forexe, teda celosvetovo, sú ovplyvnené predovšetkým relatívnou silou ekonomík, ich infláciami a úrokovými mierami.

Komentáre sú uzavreté.